ویدئو های آموزشی تعمیرگاه گیربکس هیدروتک

زمان مناسب برای مراجعه تعمیر موتور گیربکس

آموزش برخی ازآپشن های مخفی 206

تعمیر تقه زدن اسپورتج

اجزای درونی گیربکس

آموزش آزاد کردن دسته دنده و راهکار موقت

گیربکس خرد شده CVT

گیربکس خرد شده نیسان تی ینا

وضعیت فیلتر نیسان تی ینا بعد از خرد شدن زنجیر

گیربکس خرد شده سانتافه ix45 دو دف