فروشگاه لوازم و قطعات گیربکس کیا و هیوندای
لوازم قطعات گیربکس کیا هیوندای

لوازم و قطعات گیربکس اتوماتیک کیا و هیوندای

به غیر از تعمیر گیربکس اتوماتیک، که باید لزوما توسط متخصص با تجربه انجام شود، تامین قطعات و لوازم گیربکس اتوماتیک نیز حائز اهمیت فراوان است. کلیه لوازم و قطعات گیربکس پیشنهادی ذیل از نوع اصلی بوده و در بسته بندی اورجینال ارسال می گردد. کلیه قطعات با فاکتور فرو معتبر ارسال شده و دارای ضمانت و خدمات پس از فروش هستند.

 
نام و قیمت قطعه
عکس قطعه
ساعتی کامل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دسته سیم ساعتی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
شیرهای برقی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سلونوئیدها
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سوپاپ دستی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
واشر کارتل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
درپوش کارتل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
واشر کاسه عقب
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
شفت کامل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
آکولاماتور (فشار شکن)
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت کامل پیستون کلاچ
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت کامل صفحه
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کف گرد
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سنسور خنک کن، شیر اتوماتیک کولر
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سنسور اوت پوت (output)
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سلکتور یا مولتی فانکشن
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
هوزینگ دیفرانسیل و مجموعه هزار خواری داخل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت رینگ کربنی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
تورک کانورتر (توربین)
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مبدل گیربکس (فلای ویل)
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
رادیاتور خنک کن گیربکس
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سربو دنده عقب
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت کامل بوش و تکی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه دسته دنده کامل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سردنده
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
ماهک سردنده
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
فنر برگشت کلاچ داخل شفت E2
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
فنر برگشت کلاچ داخل شفت E1
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
خورشیدی شفت
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
باند کاسه عقب
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
رینگ کربنی سر شفت
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کاسه فنر برگشت دنده
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
واشر وسط پوسته
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
اویل پمپ گیربکس
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
صافی گیربکس
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کاسه درام
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کاسه نمدهای جانبی پلوس چپ و راست
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کاسه نمد توربین (کاسه نمد پمپ)
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت کامل اورینگ
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
سنسور فشار روغن
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دنده خورشیدی ریورز
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه سیاره ای
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه ترمز سیاره ای
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه ترمز فنری
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
پلیتهای ترمز
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دیسکهای ترمز
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
هوزینگ کانورتر
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
هاب کلاچ
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت اورینگهای آببندی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت دی رینگ
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت پیستون
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کیت صفحه های فلزی و پلیتها
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کلاچ یکطرفه – دنده پیشفرضn
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
شفت ورودی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
شفت خروجی
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دنده خورشیدی عقب
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
قفسه عقب
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دنده رینگی جلو
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
دنده خورشیدی مستقیم
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه لو ریورز
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه آندر درایو
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
مجموعه اور درایو
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
کلاچهای دیرکت
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
تورک کنترل
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس
صفحه فشاری
تماس بگیرید
تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک - قطعات گیربکس

تماس با ما تماس با ما