تعمیرکار گیربکس اتوماتیک پژو، تندر، ساندرو

دستور العمل های گیربکس اتوماتیک هیوندای

دستور العمل های گیربکس اتوماتیک هیوندای با توجه به اینکه بسیاری از اتومبیل های جدید از جعبه دنده اتوماتیک استفاده می کنند، بسیار حائز اهمیت است. این اتومبیل ها متشکل از یک گیربکس دستی معمولی هستند. با این تفاوت که یک ربات تغییر را انجام می دهد. و کلاچ را کنترل و در صورت خطا کد خطا را در حافظه ذخیره و به هنگام تعمیر گیربکس اتوماتیک به کمک تعمیرکار می آید.

دستور العمل های گیربکس اتوماتیک هیوندای برای کنترل الکترونیکی گیربکس

گیربکس اتوماتیک هیوندای به صورت الکترونیکی کنترل می شود و دارای 4 سرعت رو به جلو و یک سرعت معکوس است. انتقال گیربکس و توقف کلاچ دمپر توسط ماژول کنترل انتقال انجام می شود. سیستم كنترل الكترونیكی شامل یک سیستم دائمی است و زمانی استفاده می شود که مولفۀ الکترونیکی با مشکل مواجه شود. سیستم دائمی، وظیفۀ گیربکس اتوماتیک را تا زمان رفع نقص و خرابی انجام می دهد. اگر خرابی در مولفه های الکترونیکی معین برای دفعات متعدد تکرار شود ممکن است گیربکس اتوماتیک قفل کند و در دندۀ 2 و 3 بماند. همچنین میتوانید برای طالاعات بیشتر درباره گیربکس های اتوماتیک به مقاله << تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک >> مراجعه کنید.

عملکرد گیربکس اتوماتیک هیوندای

اهرم دنده، دارای 6 موقعیت است. هنگام جابجایی اهرم، شیر دستی بر روی بدنۀ سوپاپ حرکت می کند. همچنین اهرم باعث تغییر موقعیت سوئیچ رنج گیربکس اتوماتیک می شود. که بر روی خود گیربکس سوار شده است. سوئیچ رنج گیربکس اتوماتیک، سیگنال ورودی را به TCM می دهد تا موقعیت اهرم را مشخص کند.TCM نقاط انتقال گیربکس اتوماتیک و فشار هیدرولیک را با عناصر مختلف اصطکاک کنترل می کند. TCM نقاط تغییر مناسب را از دستگاه های ورودی محاسبه می کند. و سیگنال الکتریکی را به شیرهای سلنوئیدی کنترل شیفت مناسب و همچنین به شیر سلنوئیدی کنترل فشار که بر روی بدنۀ شیر سوار شده است. منتقل می کند.TCM ، کلاچ دمپر یا کلاچ خفه کن را با شیر سلنوئیدی کنترل کلاچ خفه که بر روی بدنۀ شیر سوار است مدیریت می کند.

سوئیچ overdrive در مدل های سوناتا

در مدل های سوناتا، یک سوئیچ overdrive روی اهرم تغییر مکان سوار شده است. هنگامی که سوئیچ overdrive به حالت روشن قرار می گیرد، گیربکس اتوماتیک به صورت خودکار، به حالت overdrive در می آید و چراغ off overdrive که بر روی پنل قرار دارد به حالت خاموش قرار می گیرد.

بیشتر بدانید!  تعمیرگاه گیربکس 207 اتومات

چنانچه سوئیچ overdrive به حالت خاموش قرار گیرد، گیربکس به حالت overdrive در نمی آید و چراغ overdrive off که بر روی پنل است روشن می شود. در مدل های سوناتا، یک سوئیچ رنج روی کنسول در نزدیکی اهرم تغییر مکان قرار دارد.

دستور العمل های گیربکس اتوماتیک هیوندای
دستور العمل های گیربکس اتوماتیک هیوندای

سوئیچ رنج و حالت PWR و NORM

هنگامی که سوئیچ رنج به حالت PWR (قوی) در آید، یک سیگنال ورودی به TCM داده می شود و TCM نقاط شیفت را برای ارائۀ بازده حداکثر تغییر می دهد. چنانچه سوئیچ رنج به حالت NORM (عادی) در می آید، سیگنال ورودی به TCM القا می شود و به آن اجازه داده می شود تا نقاط شیفت را برای حداکثر کردن بهره وری سوخت تغییر دهد. هنگامی که دمای مایع خنک کنندۀ موتور کمتر از 68 درجه فارنهایت (20 درجه) باشد، گیربکس اتوماتیک در حالت NORM می ماند حتی اگر سوئیچ رنج در حالت PWR باشد.

وقتی سوئیچ رنج در حالت NORM قرار می گیرد. و سرعت وسیلۀ نقلیه از 60 مایل بر ساعت فراتر می رود. گیربکس اتوماتیک در زمان فشار  پدال گاز، شیفت پایین پیدا نمی کند. سوئیچ رنج باید برای شیفت پایین گیربکس در حالت PWR قرار گیرد.

سوئیچ رنج و حالت ECON

در مدل های Elantra (1995)، سوئیچ رنج شامل حالت ECON (اقتصادی) و حالت NORM است. زمانی که سوئیچ رنج به حالت NORM می رود. یک سیگنال ورودی به TCM فرستاده می شود. وTCM نقاط شیفت را برای ارائۀ بیشترین بازده تغییر می دهد. هنگامی که سوئیچ رنج در حالت ECON قرار بگیرد، سیگنال ورودی به TCM می رود و TCM نقاط ورودی را برای حداکثر بازده سوخت تغییر می دهد.

هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور کمتر از 68 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد) باشد، گیربکس اتوماتیک در حالت ECON می ماند حتی اگر سوئیچ رنج در حالت NORM باشد. وقتی سوئیچ رنج در حالت ECON است. و سرعت خودرو بیش از 60 مایل بر ساعت است، گیربکس اتوماتیک زمانی که پدال گاز فشار داده می شود شیفت پایین پیدا نمی کند. سوئیچ رنج برای شیفت پایین گیربکس باید در حالت NORM باشد.

بیشتر بدانید!  گیربکس AL4 برای خودروهای پژو ، سیتروئن C5، تندر،ساندرو

کدهای خطا و تعمیر گیربکس اتوماتیک

در مدل های سوناتا، TCM حاوی یک سیستم تشخیص عیب است که در صورت وجود خطا یا مشکل، کد خطا را در سیستم کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک ذخیره می کند. ممکن است از این کدهای خطا برای تعیین محل خطا، جهت تعمیر گیربکس اتوماتیک استفاده

دکمۀ رهاسازی اهرم در لحظۀ نقص

گیربکس اتوماتیک مجهز به سیستم های شیفت و قفل کلید است. سیستم قفل شیفت مانع از تغییر مکان پارک توسط اهرم می شود مگر اینکه پدال ترمز گرفته شود در حالی که همزمان سوئیچ روشن است و کلید هایی که اطراف اهرم هستند فشار داده می شوند. در صورت بروز نقص در اهرم می توان با فشار دادن دکمه رهاسازی اهرم را آزاد کرد.  مدل های Elantra (1995)، دکمۀ رهاسازی در گوشۀ بالای کنسول، در نزدیکی اهرم سمت راننده قرار دارد. مدل های سوناتا نیز، دکمۀ رهاسازی در همانجا قرار دارد. همچنین در مدل های سوناتا، سیستم قفل کلید مانع از این می شود که سوئیچ به حالت قفل در بیاید مگر اینکه اهرم شیفت در موقعیت پارک باشد.

نکات لازم جهت روغن کاری و تنظیمات

  1. بدنۀ شیر را جدا کنید
  2. پیچ تنظیم فشار خط را در شیر تنظیم کننده که بر روی بدنۀ شیر قرار دارد بچرخانید تا فشار خط تنظیم شود.
  3. چرخاندن پیچ تنظیم فشار خط در جهت عقربه های ساعت، به میزان یک دور باعث کاهش فشار خط به مقدار 5.5 psi می شود. همچنین چرخاندن این پیچ در جهت خلاف عقربه های ساعت باعث افزایش 5.5 psi فشار خط می شود.
  4. بدنۀ شیر را با استفاده از روش های مناسب نصب کنید.

تعمیر گیربکس اتوماتیک هیوندای

اگر احساس می کنید دانش کافی جهت تعمیر خودرو را دارید می توانید گیربکس را جدا کرده و خود آن را تعمیر کنید. اما توصیۀ ما این است به دلیل پیچیدگی هایی که در بخش های مختلف گیربکس وجود دارد، تعمیرات گیربکس اتوماتیک ماشین خود را در تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک هیوندای که به صورت تخصصی در زمینۀ تعمیر گیربکس اتوماتیک ماشین‌های خارجی فعالیت دارند. انجام دهید تا از تجربۀ کارشناسان خبره بهره مند شوید.