تقه گیربکس (ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده)

تقه گیربکس (ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده)

تقه گیربکس یا همان تعویض دنده همراه با ضربه در گیربکس زمانی رخ میدهد که نقص فنی در گیربکس موجود باشد. برای رفع این نقص فنی نیاز به بررسی و در مواقعی تعمیر گیربکس است. اما اگر سرویس های دوره ای گیربکس بدون تاخیر در هر دوره انجام شود. وجود این مشکلات بسیار نادر است.

گیربکس پژو، در حالت عادی باید دنده ها را به نرمی و بدون احساس ضربه تعویض کند. هر چند، نمی توان انتظار نرمی گیربکس مزدا 3 و یا BMW را از آن داشت، زیرا طراحی آنها بسیار پیچیده تر، و نیز هزینه نگهداری آنها نیز بسیار بیشتر است. اما انتظاری که از یک گیربکس اتومات در حد متوسط را باید از آن داشت.

گاز دادن نامنظم و نامتعادل توسط راننده بصورت مقطعی باعث تقه زدن گیربکس می شود. با توجه به طرز کار گیربکس اتوماتیک، ECU گیربکس با دریافت اطلاعات از پدال گاز و نحوه گاز  راننده، فرمان لازم برای تعویض دنده ها را به شیرهای برقی و سایر قطعات ارسال می شود. وقتی راننده پدال گاز را بصورت غیر متعارف و غیر عادی فشار دهد. مثلا با پا روی پدال گاز بازی کند. و آن را بصورت سریع کم و زیاد کند. ECU تحلیل درستی از نوع گاز دادن راننده نخواهد داشت. و در نتیجه فرمان تعویض دنده ها را بدرستی صادر نخواهد کرد و راننده هنگام تعویض دنده ها احساس ضربه می کند.

تقه گیربکس
تقه گیربکس

همچنین برای اطلاعات بیشتر از مشکلات رایج در گیربکس های اتومات به مقاله << تعمیرگاه گیربکس اتومات >> رجوع کنید. و با علم بر مشکلات رایج در گیربکس های اتومات از کارهایی که مسبب این خرابی هاست اجتناب کنید.

بیشتر بدانید!  تعمیرگاه گیربکس تویوتا تعمیر گیربکس اتوماتیک مرزداران

اما اگر تقه گیربکس در تعویض دنده ها بدلیل نقص فنی باشد، در اغلب مواقع، علت یکی از موارد زیر است:

1. کم بودن سطح روغن گیربکس اتوماتیک.

2. خارج شدن تنظیمات گیربکس که در اثر موارد زیر ایجاد می شود:

  • رانندگی های مکرر در ترافیک در حالت D. زیرا در این حالت 2 اتفاق با هم می افتد، اولا روغن گیربکس بسیار داغ می شود، و دوما در حین رانندگی در ترافیک، معمولا گاز و ترمزهای مکرر پیش می آید و کامپیوتر ECU تکلیف خود را با تعویض دنده نمی داند. مخصوصا در ایران که برخی افراد برای اینکه به سایرین راه ندهند، یکباره گاز می دهند و یکباره ترمز می کنند ! .
  • افزایش دمای گیربکس و از بین رفتن خاصیت روغن آن (کارنکردن فن، گرفتگی مجرای گردش آب و … )، که این مسئله در اثر دیر عوض کردن روغن گیربکس و یا استفاده از روغن بی کیفیت اتفاق می افتد.
  • ضعیف یا خراب شدن شیر برقی (سلونوئید) – زیرا وقتی شیر برقی ها بدرستی کار نکنند، هدایت فشار روغن مختل می شود و تعویض دنده بدرستی صورت نمی گیرد.
  • فرار روغن از کلاچ ها، که در حرارت بالا اتفاق می افتد – زیرا در دماهای بالا، اورینگ ها وظیفه خود را بدرستی انجام نمی دهند و روغن گیربکس از کلاچها فرار می کند.

تشخیص قطعی و نهایی علت تقه گیربکس، توسط متخصص و از طریق دستگاه دیاگ و بررسی عملکرد گیربکس از نزدیک امکان پذیر است.